آرمان و اهداف

چشم انداز ما

ما تلاش می کنیم تا به عنوان بهترين بيمارستان خصوصي استان که ارائه دهنده مراقبت هاي درماني با بالاترين استانداردها می باشد توسط سازمانهای رسمی اعتبار بخشی شناخته شويم.

اهداف ما

- ارتقا و بهبود شاخص های نيروي انساني ، فضاي فيزيكي و تجهيزات پزشكي با رعایت استانداردهای ملی و جهانی .
- افزايش رضايت مندي ، احترام و پاسخگويي و جلب اعتماد بیماران و ذينفعان با استفاده از مشارکت آنان در اداره بیمارستان
- سنجش و ارتقا كيفيت و مراقبت هاي ارائه شده با رعایت استانداردهای ایمنی بیماران و پرسنل

ارزش هاي ما

1 . ارج نهادن به ارزش هاي دين مبين اسلام
2 . ارج نهادن به ارزش هاي اخلاقي
3 . رعايت منشور حقوق بيمار
4 . اجراي طرح تكريم ارباب رجوع
5 . ارج نهادن به ارزش هاي بيمارستان دوستدار كودك و دوستدار مادر و دوست دار ايمني
6 . ايجاد محيطي امن و آرام براي بيماران
7 . توجه به مديريت مشاركتي
8. رعايت شايسته سالاري
9. مسئوليت اجتماعي و زيست محيطي
10. قانون مداري
11.حفظ ايمني بيمار و سلامت شغلي كاركنان