بخش جراحي زنان

بخش جراحي زنان

این بخش در طبقه پنجم بیمارستان واقع گردیده و کلیه بیماران خانم که تحت اعمال جراحی مختلف مانند پلاستیک و زیبایی ، جراحی چشم ، جراحی فک و صورت ، گوش و حلق و بینی ، و جراحی عمومی قرار می گیرند در این بخش بستری میشوند .
این بخش دارای 8 اتاق و 24 تخت می باشد. ( دواتاق خصوصی ، دو اتاق چهار تخته ، چهار اتاق سه تخته )
تجهيزات اين بخش شامل :
الكتروكارديوگراف ، ساكشن پرتابل ، اكسيژن سانترال ، اكسيژن پرتابل ، ساكشن سانترال