بخش جراحي مردان

بخش جراحي مردان

این بخش در طبقه سوم بیمارستان واقع گردیده وبیماران جهت گذراندن دوره نقاهت پس ازعمل و مراقبتهای لازم پس از آن در این بخش بستری میشوند .
این بخش دارای 13 اتاق و 22 تخت میباشد.( يك اتاق ايزوله ، چهار اتاق خصوصی ، پنج اتاق دو تخته ، یک اتاق سه تخته )
تجهيزات اين بخش شامل :
الكتروكارديوگرافي ، ساكشن پرتابل ، كپسول اكسيژن ، اكسيژن پرتابل ، پالس اكسي‌متر