بخش داخلي

بخش داخلي

این بخش واقع در طبقه سوم، بخش داخلی بیمارستان را شامل شده و بیماران بزرگسال مبتلا به امراض گوناگون داخلی اعم از کلیوی ، ریوی ، گوارشی ، غدد ، بیماریهای خون و سرطان ، مبتلایان به بیماریهای مغز و اعصاب در ان بستری میشوند
این بخش مجهز به 8 اتاق و 10 تخت مي باشد .( چهار اتاق خصوصي ، دو اتاق سه تخته ، دو اتاق یک تخته ، شش اتاق دو تخته )
تجهيزات اين بخش شامل :
الكتروكادريوگراف ، ساكشن پرتابل ، اكسيژن پرتابل ، دستگاه شوك ، پالس اكسي‌متري