بخش چشم

بخش چشم

در اين مركز اعمال جراحي شامل كاتاراكت ، ناخنك ، استرابيسم ، DCR ، شالازيون و ... توسط متخصصين مجرب انجام مي شود . اين بخش در اتاق عمل مجهز به ميكروسكوپ چشمي ، اتوكلاو پلاسما ، اتوكلاو فلش ، دستگاه فيكو و... مي باشد .