تماس با ما

با ما در ارتباط باشید.

بيمارستان فوق تخصصي پاستور آماده دريافت پيشنهادات ، انتقادات و شكايات شما مي باشد

ارتباط با ما

    قزوين - بلوار آيت اله خامنه اي - خيابان پزشك بيمارستان فوق تخصصي پاستور