درباره قزوين

درباره قزوين

استان قزوين در صد وسي کيلو متري غرب تهران قرار دارد و به وسيله بزرگراه و راه آهن به تهران متصل است .مرکز اين شهرستان شهر قزوين و داراي شش بخش به نام هاي مرکزي ،البرز،رودبار الموت ،رودبار شهرستان ،تارم سفلي و کوهين و نيز شانزده دهستان است . آب و هواي اين شهرستان در تابستان خنک و در زمستان سرد است. ميزان بارش ساليانه آن ،حدود سيصدو هجده ميليمتر و متوسط دماي هواي آن بيست و شش درجه سانتيگراد است. بخش شمالي شهرستان قزوين را کوهستان هاي البرز در برگرفته و داراي چشم اندازهاي طبيعي بسيار زيبا و جالب است و قسمت جنوبي و شرقي آن را دشت نسبتا همواري احاطه نموده است.
قزوین به علت وجود 2 هزار و 500 هکتار باغستان در اطراف شهر و نیز بوستان 1400 هکتاری و بی نظیر باراجین در سال 1392 عنوان شهر پاک ایران را گرفت. این شهر از دیرباز جایگاه خوشنویسان به نامی نظیر میرعماد قزوینی بوده است به همین دلیل قزوین را پایتخت خوشنویسی ایران زمین نام گذاری کرده اند.
قزوین در زمان حکومت صفوی پایتخت ایران بوده است .از جمله جاذبه های شهر قزوین حمام قجر، کاخ چهلستون ، دروازه تهران قديم ، مجموعه باغ صفوي ، مسجد جامع قزوين ، حمام بلور ، سراي سعد السلطنه و كليساي كانتور و قلعه الموت ميتوان نام برد .