راهنماي طبقات

راهنماي طبقات

بخش جراحي زنان

سالن كنفرانس - اتاق استراحت

بخش جراحي مردان - بخش داخلي - بخش چشم

بخش مراقبت هاي ويژه ICU و CCU - اتاق عمل - بخش قلب - بخش اكوكارديوگرافي - بخش آندوسكوپي و كلونوسكوپي

اتاق زايمان - بخش بعد از زايمان - بخش نوزادان -آتليه عكاسي و فيلمبرداري ني ني ماه

سالن اداري :
دفتر رياست - مديريت - دفتر پرستاري - امور اداري و كارگزيني - واحد رايانه و انفورماتيك

سالن درمانگاه :
داروخانه - كلينيك سنگ شكني آريا - كلينيك يورودايناميك - كلينيك نوار عصب و عضله - درمانگاه تغذيه - نماينده بيمه - واحد بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط - واحد تجهيزات پزشكي - واحد ساختمان - سرويس هاي بهداشتي و نمازخانه

لابي :
امور مالي - واحد اسناد پزشكي - واحد بايگاني مدارك پزشكي - واحد پذيرش و ترخيص - بانك رفاه كارگران - كافي شاپ و فتوكپي مدارك

بخش اورژانس - واحد پذيرش اورژانس - صندوق - تصويربرداري ( راديولوژي و سونوگرافي و سي تي اسكن ) - آزمايشگاه - خودپرداز بانك رفاه - واحد تاسيسات

واحد انبار - واحد رختشويخانه - آشپزخانه - اتوكلاو - سردخانه