لطفاً مطالب زير را قبل و بعد از عمل جراحي مطالعه كرده و اجرا نمائيد تابا اجراي دقيق مطالب ذيل و همكاري هر چه بيشتر شما با پزشكتان بهترين نتيجه جراحي براي شما محقق گردد.   سر حين خواب و استراحت بالا باشد.   در صورت نياز پانسمان زير بيني را تعويض نمائيد.   كمپرس […]