فاكتور‌هاي خطر سكته مغزي عبارتند از: فشار خون بالا سيگار كشيدن چربي خون بالا بيماريهاي قلبي و عروقي ديابت سكته‌هاي مغزي را به دو گروه اصلي سكته‌هاي مغزي خونريزي دهنده و سكته‌هاي مغزي غير خونريزي دهنده تقسيم مي شود. سكته‌هاي خونريزي دهنده در نتيجه خونريزي دربافت مغز يا فضاهاي بين لايه‌هاي مغز بوجود مي‌آيد. سكته‌هاي […]