كليه ها عمل تصفيه خون را با خارج كرد مواد زائد از طريق ادرار انجام مي دهند ، غليظ شدن ادرار باعث ته نشيني و رسوب تركيبات در كليه و مجاري ادراري مي شود و در نتيجه در اين مناطق سنگ تشكيل مي گردد .   علائم درد شديد در يك طرف كمر يا شكم […]