فتق اینگوینال چیست؟ فتق اینگوینال سوراخ مادرزادی یا اکتسابی است که در جدار شکم ایجاد می شود و ممکن است محتویات شکم نظیر روده باریک از طریق آن سوراخ بیرون بزند یا به شکل یک حباب زیر پوست کودک شما به وجود آید. جراحی برای بستن سوراخ ضروری است بدون جراحی ممکن است محتویات شکم […]