كم خوني چيست؟ كم خوني به مجموعه علائمي كه در آن كاهش تعداد گلبولهاي قرمز و يا كاهش مقدار هموگلوبين موجود در خون مي‌گردد ، كم خوني گفته مي شود. از مهمترين مواد مغزي خون سازي مي‌توان آهن ، ويتامين B12 ، اسيدفوليك ويتامين B6 ، ويتامين C و پروتئين را نام برد. آخرين بررسي كه در كل كشور انجام […]