اتاق زايمان

اتاق زايمان

بخش زايمان در طبقه اول بيمارستان واقع مي باشد و دسترسي به آن هم از طريق اسانسور و هم از را ه پله ها امكان پذير است .
با حضور مدوام و 24 ساعته پرسنل مامايي داراي امكانات اتاق ايزوله (جهت مددجويان با بيماري هاي عفوني شامل آنفولانزا ، هپاتيت B ، ايذر و ..) ، اتاق زايمان خصوصي با امكان حضور همراه، اتاق پره اكلامپسي (جهت مددجويان با فشار خون بالا و ديابتي و تحت نظر )، اتاق براي حضور 2 ساعت بعد از زايمان طبيعي مي باشد.
اتاق ليبر در مركز بخش با 6 تخت با فضاي دلچسب و امكانات رفاهي براي مادر باردار است . امكان حفظ حريم شخصي براي هر تخت وجود دارد بعد از زايمان طبيعي بيمار به مدت 2 ساعت در ليبر جهت پايش نگهداري مي شود. زايمان بي درد و كم درد با استفاده از روشهاي از موسيقي درماني ، رايحه درماني ، گرما و سرما درماني ، طب فشاري ، آب درماني ، تن آرامي و حركات كششي (روش هاي ديك دريد و لاماز ، تحريك الكتريكي عصب از راه پوست ( دستگاه تنس ) و روش هاي دارويي (گاز انتونكس ، اپيدورال و .... ) در اين مركز انجام مي شود.

اتاق ادميت يا پذيرش مددجو :

در ورودي بخش قرار دارد و شامل دستگاه سونوگرافي، تخت ژنيكو و معاينه مي باشد .

اتاق تحت نظر شماره 1 (LDR) پره اكلامپسي :

در كنار اتاق ليبر مي باشد ، جهت مددجويان با فشار خون بالا و ديابتي و يا حامله هاي تحت نظر و داراي LCD و يخچال مي باشد . مدد جو مي تواند همراه در كنار خود داشته باشد .

اتاق تحت نظر شماره 2 :

در كنار اتاق ليبر ي باشد ، جهت مددجويان با بيماري هاي عفوني ( آنفولانزا ، هپاتيت B ، ايذر و ..) داراي LCD و سرويس بهداشتي مجزا جهت رفاه اين مددجويان .

اتاق تحت نظر شماره 3 :

در ورودي بخش زايمان قرار دارد و اتاق زايمان فيزيولوژيك مي باشد . اين اتاق جهت مددجوياني است كه تمايل دارند زايمان را در كنار همسر و يا همراه خود تجربه كنند . داراي تخت ژنيكو مجزا مي باشد و LCD و سرويس بهداشتي مجزا دارد .

اتاق زايمان طبيعي :

شامل دو تخت ژنيكو مجزا مي باشد . مددجويان به هنگام زايمان به اين قسمت منتقل مي شوند و در حضور پزشك و ماماي مربوطه سير زايمان را طي مي كنند . ( در صورت صلاحديد پزشك همسر نيز مي تواند حين زايمان حضور داشته باشد . ) الكتروشوك، سه دستگاه فتال مانيتور، اكسيژن سانترال، ساكشن سانترال، اكسيژن پرتابل، ساكشن پرتابل، پالس اكسي‌متر.

اتاق زايمان فيزيولوژيك:

براي مددجوياني كه تمايل دارند زايمان را در كنار همسر و يا همراه خود تجربه كنند در بخش وجود دارد.

اتاق بعد از زايمان:

شامل دو تخت مي باشد كه مددجو پس از زايمان در اين قسمت به مدت 2 ساعت نگهداري مي شود و همراهان جهت ملاقات تشريف مي اورند .

كلاسهاي امادگي زايمان :

جهت ترويج زايمان طبيعي ، كاهش استرس مادران در روزهاي شنبه و چهارشنبه در شيفت عصر و سه شنبه ها در شيفت صبح در مركز به صورت رايگان برگزار مي گردد و سي دي حاوي ورزش هاي دوران بارداري جهت استفاده بيماران در دسترس مي باشد.

ثبت لحظات شيرين شما با فيلم برداري و عكاسي