راهنماي ترخيص

راهنماي ترخيص

- پس از دستور ترخيص بيمار توسط پزشك معالج پرونده توسط منشي و پرستار بسته شده و به واحدترخيص جهت رسيدگي و تنظيم صورتحساب ارسال ميگرد.

- در صورتي كه بيمار با معرفينامه بستري شده باشد كليه هزينه ها طبق قرارداد في ما بين محاسبه ميشود.

- در صورتي كه بيمار به صورت آزاد بستري شده باشد كليه هزينه ها به صورت نقدي و طبق تعرفه هايي كه هرساله توسط سازمان نظام پزشكي تعيين ميشود ،محاسبه ميگردد.

- در صورتي كه بيمارستان با بيمه بيمار قرارداد نداشته باشد ، بيمار ميتواند پس از ترخيص با مراجعه به واحد اسناد پزشكي درخواست مدارک پرونده جهت ارائه به بيمه را دهد.

- پس از انجام اقدامات درماني لازم و با صلاح ديد پزشك معالج، در صورتي كه براي ادامه درمان، نيازي به حضور بيمار در بيمارستان نباشد، دستور ترخيص توسط پزشك معالج در پرونده بيمار نوشته مي شود، نسخه دارويي در دفترچه بيمه نوشته مي شود ، حتماً داروها را از داروخانه تهيه و طبق دستور مصرف نماييد.

- براي طي مراحل ترخيص حداقل نياز به دو ساعت زمان مي باشد.

- در هنگام ترخيص آموزش هاي لازم در مورد نحوه و زمان مصرف دارو ها در منزل ، نوع تغذيه ، ميزان فعاليت ، زمان و مكان مراجعه بعدي به شما شفاها و به صورت كتبي با برگ آموزش به بيمار به شما اطلاع رساني مي شود در صورت آماده نبودن جواب پاتولوژي و ... براساس زمان و مكان درج شده در برگه آموزش به بيمار يا كارتهاي مربوطه جهت دريافت آنها مراجعه نماييد.

- در نگه داري خلاصه پرونده كه سابقه درماني شماست و زمان ترخيص به شما تحويل مي شود دقت فرمائيد و در مراجعه به پزشك آن را همراه داشته باشيد.

-ترخيص بيماران از ساعت 10 به بعد مي باشد. ، در صورتي كه پزشك دستور ترخيص صادر كند ولي بيمار بيمارستان را ترك نكند (با توجه به عدم پرداخت هزينه از سوي بيمه ها) يك روز هزينه تخت بستري به صورت آزاد براي بيمار محاسبه مي شود.

- خروج بيماران از بخش بدون تسويه حساب مقدور نمي باشد.

- گواهي ولادت براي نوزاد روز بعد از زايمان در ساعت 11-13 صادر مي شود همراه داشتن شناسنامه و كارت ملي پدر و مادر الزامي است.

- ترخيص در روزهاي غير تعطيل تا ساعت 20:30 قطعي و بعد از آن به صورت علي الحساب مي باشد ،مبلغ اضافه پرداخت احتمالي شما بعد از رسيدگي به شماره كارت معرفي شده شما پرداخت خواهد شد .

-جهت تحويل مدارك براي ارائه به بيمه ها روزهاي چهارشنبه ساعت 12-8 به اسناد پزشكي مراجعه نمائيد.